Manus

Lange förlag

"Pennan är mäktigare än svärdet"

Lange förlag

Alla har en historia, värd att berättas!

 

Lange förlag når ut med din historia! Skicka oss ditt manus och en presentation av dig som författare samt synopsis av ditt manus.

 

Vi har i dagsläget tyvärr ingen möjlighet att bekräfta mottagandet av manus.

När vi registrerat ditt manus går vi igenom din presentation av dig som författare samt ser på din medföljande synopsis. Manuset lämnas sedan till manusgruppen där några personer läser igenom ditt manus. Inte hela utan början, mitten och sista kapitlet. Fångar ditt manus gruppen, kontaktar vi dig. Om ditt manus inte är vad vi söker ger vi dig en kort motivering.

 

 

Varmt välkommen till Lange förlag! Vi är förlaget som når ut med Din historia!